امیر تشکر amir tashakor

به وجود آمدن جاده در دریای جیندو کره جنوبی به علت جزر ومد

به علت جزر و مد هر ساله در دریای جیندو واقع در کره جنوبی جاده ای به طول 2.9 کیلومتر به مدت 1 ساعت در طی 4 روز به وجود می آید.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}