امیر تشکر amir tashakor

وام 300 میلیون تومانی ساخت مسکن به 1/2 میلیون نفر با بازپرداخت 20 ساله پرداخت می شود

اقبال شاکری نماینده تهران: وام 300 میلیون تومانی ساخت مسکن به 1/2 میلیون نفر با بازپرداخت 20 ساله پرداخت می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}