امیر تشکر amir tashakor

مدیر عامل تسلا: اگر از این شرکت در چین یا هر جای دیگری جاسوسی شود، واحد های تولیدی خود را در آن کشور تعطیل خواهد کرد

مدیر عامل تسلا: اگر از این شرکت در چین یا هر جای دیگری جاسوسی شود، واحد های تولیدی خود را در آن کشور تعطیل خواهد کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}