امیر تشکر amir tashakor

به زودی از فن آوری استفاده شده در تولید واکسن، در مقابله با سرطان استفاده خواهد شد

اوزلم توره چی، کاشف واکسن کرونا می گوید: به زودی از فن آوری استفاده شده در تولید واکسن، در مقابله با سرطان استفاده خواهد شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}