امیر تشکر amir tashakor

فیسبوک در حال توسعه نسخه ویژه اینستاگرام برای کودکان زیر 13 سال است

فیسبوک در حال توسعه نسخه ویژه اینستاگرام برای کودکان زیر 13 سال است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}