امیر تشکر amir tashakor

ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می شود

امشب ساعت رسمی یک ساعت به جلو کشیده می شود، ساعت رسمی کشور طبق مصوبه 1386مجلس شورای اسلامی ، هر سال در ساعت 24 اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشده می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}