امیر تشکر amir tashakor

تا 10 سال آینده دیگر کسی به جلسات حضوری نمی رود

زاکربرگ: تا 10 سال آینده دیگر کسی به جلسات حضوری نمی رود، بلکه تله پورت میکند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}