امیر تشکر amir tashakor

حکم محکومیت 31 سال حبس اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تایید شد

حکم محکومیت 31 سال حبس اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تایید شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}