امیر تشکر amir tashakor

3 هزار میلیارد تومان برای نظارت بر تولید محتوا در اختیار صداسیما قرار خواهد گرفت

3 هزار میلیارد تومان از محل افزایش مالیات اپراتورها و فعالان حوزه فضای مجازی برای نظارت بر تولید محتوا در اختیار صداسیما قرار خواهد گرفت.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}