امیر تشکر amir tashakor

اپراتورها پس از پایان قراردادشان 10 درصد مالیات بیشتری پرداخت می کنند

مجلس: اپراتورها پس از پایان قراردادشان 10 درصد مالیات بیشتری پرداخت می کنند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}