امیر تشکر amir tashakor

اختیاری شدن مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو

دیوان عدالت اداری با صدور یک رای، مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو را اختیاری دانست.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}