امیر تشکر amir tashakor

سربازی که نماینده مجلس به او سیلی زد به خشکشویی راهور منتقل شد

سربازی که نماینده مجلس به او سیلی زد به خشکشویی راهور منتقل شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}