امیر تشکر amir tashakor

تا سال 2030 به اندازه 30 استادیوم آزادی کودک چاق خواهیم داشت

رییس فدراسیون ورزش های همگانی: تا سال 2030 به اندازه 30 استادیوم آزادی کودک چاق خواهیم داشت!

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}