امیر تشکر amir tashakor

تهران سالی 25 سانتی متر نشست میکند

عضو شورای شهر تهران: تهران سالی 25 سانتی متر نشست میکند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}