امیر تشکر amir tashakor

آخرین و اولین روز فعالیت بانک ها در سال جدید

روز پنج شنبه مورخ 99/12/28 آخرین روز فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری و اولین روز فعالیت بانک ها نیز در سال آینده روز پنج شنبه مورخ 1400/01/05 است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}