امیر تشکر amir tashakor

آمار وضعیت اینترنت کشور

آخرین آمار از وضعیت اینترنت کشور از نفوذ 104 درصدی اینترنت حکایت دارد و نزیک به 93٪ مردم کاربر اینترنت موبایل و11٪ کاربر اینترنت ثابت خانگی هستند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}