امیر تشکر amir tashakor

ترافیک در آلمان

در کشور آلمان هنگام ترافیک ماشین ها به دو طرف جاده می روند تا راه برای ماشین های اضطراری باز بماند!

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}