امیر تشکر amir tashakor

پیگرد قضایی خواننده خارج نشین توسط مراجع بین المللی

دادسرای ارشاد تهران ضمن اعلام برخورد با گروه سازنده موزیک ویدیو های مستهجن مرتبط با خواننده خارج نشین (ساسی)، از اقدام قانونی برای پیگیرد قضایی این خواننده توسط مراجع بین المللی خبر داد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}