امیر تشکر amir tashakor

ارسال بو برای دیگران توسط اختراع جدید

دانشمندان دستگاهی اختراع کردند که میتوان به وسیله آن ، بو را برای دیگران ارسال کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}