امیر تشکر amir tashakor

جریمه سنگین برای استخراج کنندگان رمز ارز در منازل

مصطفی رجبی سخنگوی صنعت برق: جریمه سنگین در انتظار استخراج کنندگان رمز ارز در منازل

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}