امیر تشکر amir tashakor

پیام وزیر بهداشت در رابطه با سفر

وزیر بهداشت: باید دستتان را ببوسیم تا سفر نروید.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}