امیر تشکر amir tashakor

قابلیت جدید توییتر

توییتر قراراست  یک قابلیت جدید اضافه کند و یک تایمر بعد از ارسال توییت به شما نشان دهد، تا اگر از ارسالش پشیمان شدید بتوانید حذفش کنید.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}