امیر تشکر amir tashakor

به گفته رییس جمهور سال آینده غلبه بر ویروس و رونق مشاغل خواهد بود

رییس جمهور : سال آینده سال غلبه بر ویروس و رونق مشاغل خواهد بود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}