امیر تشکر amir tashakor

گران شدن اینترنت

با تصویب مجلس اینترنت گران شد، حق السهم پرداختی شرکت های اینترنتی از سال 1400 به میزان 10 درصد افزایش خواهد یافت.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}