امیر تشکر amir tashakor

کاهش قیمت خودرو

چنانچه fatf تصویب شود و خودروسازان خارجی برای همکاری وارد ایران شوند، قیمت خودرو به نرخ کارخانه میرسد و احتمالا کاهش شدید قیمت تا 50 درصد را داشته باشند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}