امیر تشکر amir tashakor

تصویب شدن مصوبه مجلس قطعا اینترنت را گران خواهد کرد.

تاکید دوباره وزیر ارتباطات:

تصویب شدن مصوبه مجلس قطعا اینترنت را گران خواهد کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}