امیر تشکر amir tashakor

شکایت از سونی به دلیل کیفیت پایین

از سونی به خاطر کیفیت پایین دوال سنس شکایت می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}