امیر تشکر amir tashakor

حذف بسته شبانه اینترنت

وزیر ارتباطات: تذکر مراجع فرهنگی باعث حذف بسته شبانه اینترنت شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}