امیر تشکر amir tashakor

استراتژی ولوو در سال 2030

استراتژی ولوو برای سال 2030:

فروش خودور، فقط برقی و آنلاین انجام میشود و تا سال 2030 این شرکت به یک خودروساز الکتریکی تبدیل میشود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}