امیر تشکر amir tashakor

تکنولوژی 5G

آیا 5G برای انسان و محیط زیست خطرناک است؟ دانشمندان و پزشکان نگرانی خود را درباره خطرات استفاده از این تکنولوژی نوشته و امضا کردند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه

{{text}}