امیر تشکر amir tashakor

ممنوعیت دائمی افراد در شبکه های اجتماعی

بیل گیتس: ممنوعیت دائمی افراد در شبکه های اجتماعی منجر به افزایش تفرقه می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}